با ما بیشتر آشنا شوید

شرکت آشام رنگ طبیعت

محصولات ما

  1. نوشیدنی های انرژی زا
  2. نوشیدنی های گازدار غیر الکلی
  3. نوشیدنی بر پایه آلووِرا
  4. انواع آیس کافی.

درباره شرکت

  • تاریخ تأسیس 1396/10/26
  • نوع شخصیت حقوقی بامسئولیت محدود
  • شماره ثبت 521651
  • شناسه ملی 14007354026
  • تلفن 02122653095
  • کد پستی 1554934311

آدرس شرکت

تهران ، آپادانا ، خیابان شهید محسن عربعلی ، خیابان شهیدمحمدهادی ابراهیمی ، ساختمان آشام رنگ